Procedurze reklamacji podlegają jedynie produkty, które były właściwie użytkowane (zgodnie z zaleceniami producenta) i posiadają wadę fabryczną.
Reklamację można przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. RĘKOJMIA - to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną nabytego produktu
  2. GWARANCJA - dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu

 

1. ZGŁOŚ REKLAMACJĘ
Zakupione produkty podlegają gwarancji przez okres 2 lat od daty zakupu.
Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji i przesłania jej na adres mailowy reklamacje@frapeti.pl. W wiadomości zwrotnej otrzymasz potwierdzenie uruchomienia procedury reklamacji, dalsze instrukcje dotyczące jej przebiegu oraz adres, na który należy odesłać reklamowany towar.

2. ZAPAKUJ PRODUKTY
Dokładnie zabezpiecz i zapakuj produkt. Warto zadbać o zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia towaru podczas transportu, ponieważ szkody powstałe podczas transportu (nie stanowiące podstawy reklamacji) leżą po stronie Kupującego. Zwracany towar powinien zawierać wszelkie dołączone do niego akcesoria, być oryginalnie zapakowany oraz posiadać wszelkie oznaczenia producenta (metki, instrukcje, naklejki).
Produkty szczególnie podatne na uszkodzenie podczas transportu (ceramika, szkło) powinny być odpowiednio oznaczone (np. “ostrożnie” lub “uwaga ceramika”).
Do przesyłki dołącz potwierdzenie zakupu oraz wydrukowany Formularz Reklamacji.

3. NADAJ PRZESYŁKĘPrzesyłkę należy wysłać na adres podany w mailu zwrotnym z dopiskiem Frapeti - reklamacje. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru zostanie zwrócony jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana

4. ROZPATRZENIE REKLAMACJIInformację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymasz drogą mailową (adres mailowy podany w Formularzu Reklamacji) w ciągu 14 dni od otrzymania produktu podlegającego reklamacji.

W ramach reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać następujących rozwiązań:

  • nieodpłatne naprawienie wady
  • wymiana towaru na nowy
  • obniżenie ceny produktu
  • odstąpienie od umowy (jedynie w przypadku wady istotnej)